Häxdans

IMG_9476

Röken virvlade upp ur skålen.
Små snirkliga banor av tall-rosor, mossa, myrra och grönkålsblad lindade i insvurna löften spred sig i den fuktiga vårnatten.
Vargen ylade i bakgrunden. En dieseldriven skuta puttrade genom den släta vattenytan utan att det egentlige märktes.
Ur gräset steg en vind fram. Virvlande, dansande, smygande, sprattandes och sedan stilla igen.
”Ssshhhhh”, hördes det ur luften. ”Ssshhhhhh”.
”Lyssna på tystnaden,” viskades det ur stenblocken vid vattenbrynet.

”Bom, bom, bom, bom.”
Det trummades ur träden.

”Bom, bom, bom, bom.”
Det kom närmare.

Skäggiga, bröst-platts-klädda krigare med kjolar virvlande runt benen steg trummande fram ur ingenting.
De följdes av skira, starka, kvinnor i vitt, purpurrött och himmelsblått, med långt hår, kort hår, krokiga ryggar, stolta hållningar, unga händer och gamla klor i en brokig massa.

Alla dessa händer bar på något. Något man inte såg med blotta ögat, men kände och förstod med hjärtat.

”Bom, bom, bom, bom.”

Karlarna stannade vid vattenbrynet. De banade vägen, bröt upp sin formation så att kvinnorna, sönerna och döttrarna kunde skrida fram till vattnet.

Tusentals händer höll röken och något som bara kunde förklaras med ordet ”Sanningen” i vårat i bland så fattiga språk.

”Sanningen” rörde sig, den bars i alla dessa händer, den andades, den flöt, den böljade och bågnade.

”Bom, bom, bom, bom.”

Hela skaran klev ner i vattnet. Krigarna först. Sannings-bärarna direkt efter.
Sanningen följde.

Trummorna skaldade en rytm starkare än det starkaste hjärta. Händerna dansade ner Sanningen mot vattenytan, där den flöt ovanpå ytskiktet – röken spred sig utåt, uppåt, framåt, tillbaka mot skaran.
Den steg, den sjönk, den delades och satt samtidigt ihop. Den omfamnade trumbärarna, händerna, trumpinnarna, den färdades in genom näsor, tårkanaler och strupar.

Tår spreds, fötter trummade rytmiskt mot marken, mot havsbotten, mot sten, mot gräs, mot vatten, mot jord.

Himlen steg upp, och kom samtidigt tillbaka ner som en bakvänd tsunami som först drar sig tillbaka för att sedan kväva allt i sin väg.

Sanningen dansade.

Advertisement

Grrrrrr….. – by Elsa

IMG_9222

Elsa, what needs to be made known?

Where should I start?
You all – people – make things so complicated. All that needs to be made known you already know in your hearts.

That you don´t play enough.
That you don´t love enough.
That you don´t share enough.
That you don´t laugh enough.
That you don´t walk enough.

Like , what if you took a walk outside your door?
I mean, really took a walk.
Noticing that you step outside, noticing life around you, your neighbours – whatever breed they are – , your part of town or the country side , how when you step outside your door you are part of everything. And if you do not participate you are still participating.
Every time you choose to not play, to not love, to not share, to not laugh, to not walk you are choosing to be part of destroying not just the earth but your own will to live, will to be.

What needs to be made known?

My God, what kind of question is that?
You all think you know so much, read this, take that course, do this, do that – but it is all useless. Completely, utterly useless as you do not put it to use for the benefit of others. You just stack it up and lock every door in or out.
Why do you do that? Why are you like that? Ask yourselves those questions and know that you can solve whatever issue you have by “just” playing, loving, sharing, laughing and walking more!

Pardon the tone but this really pisses me off.

Grrrrrrrr……

Akasha’s weekly blog message 8/6 2015;

Akasha

What would you like to share this week, Akasha?

That the world is the world and not the world as people see it as their world.

That the world is really so much bigger, so much larger, so much vaster than you could ever imagine and when you fail to focus in on the small things – the things and practices that really matter – that is when you fail to see the larger whole.
That is when it feels like your world is caving in, like you don´t understand anything, like the stars are falling out of the sky and not shining for you any more – just because you don’t see them.

When was the last time you looked at the stars in the awe and wonder over that they are just there? That they do their thing and that you can take part in all that from “down here” – actually because you are “in here”.

The stars in your heart won´t shine unless you recognize them as stars. Unless you recognize your part as the small and the large universe.

Actually, it is as simple as that unless you recognize nothing is gonna happen, nothing is gonna work out, nothing is gonna fix itself, nothing is gonna simply.
Recognize you do by taking a look next to you, by feeling in to and leaning in to the space, by breathing, by breath-taking.
Ay?

Now go, go recognize , go say “wow, wonders”, go see miracles, go see that all matters at the same time as nothing matters. You decide what matters and why. Then you find the beyond or open up the door for the beyond to find you.
You can´t wish yourself there. You have to do something, and it starts with choosing.

Love, light and all that ;-).