Clear Communication

IMG_1684

This morning we were going to look at a house.

As we parked the car in front of the house in question, just at the same time the real estate guy was at the door unlocking it, I said to Akasha & Elsa – the two beautiful gifts of dogs in our lives seated in the back of the van – ;
“OK, you ladies are with me now as eyes and ears and let me know what you think, whether this is the house or not for us ”.

I was very conscious of what I was doing as I was saying this, my intent was clear, communication was clear. I was also very clear in my mind about why I wanted to involve the husky ladies straight away in this.

Minutes later I must admit I had totally forgotten about what I consciously had communicated to and asked Akasha & Elsa to do just before.
Hubby and I entered the house, nice hallway with stained class windows, beautiful kitchen with wooden floor, lots of natural light. We were taking the house in, plus and minuses being scanned and the mind ticking away with observing and thinking – putting all information in to different boxes of “good”, “bad”, “needs to be fixed”, “great”, “hmmm” and more.

As I turned and walked towards the large French doors facing the garden it was as if I was literally hit by somebody pushing me back. Somebody was communicating “no way!”. Followed by “waaaaaay too small and waaaaaay too cold”.

I tried picturing the garden with more green, with maybe even grass but the picutres were blocked every time I tried.

So we went back indoors. Time to check the upstairs.

Beautiful old fashioned wooden stairs leading to the upper floors.

The second I looked up the stairs and put my foot on the first step there it was a again – a very clear, sudden and almost pushy “Forget it! Stairs are way too steep for both of us!”

As I walked through the rest of the house with my husband, adding to the plus and minus list, listening to real estate guy, checking stuff no more information came in as clear as that but I knew already that this would not be the house – and that “just” because of the garden and the stairs.

It was not until we were outside again, sitting in the car that I realized that of course that information came directly from Akasha & Elsa.
As always in Animal Communication, information came in clear and smack on – like a flash of lightning from a blue sky. It had a totally different quality that my own noticing and making list while sorting out the information as we were going through the house.
The information from the husky ladies was like “no doubt”, totally lucid and soooooo obvious.

The information put together by my thinking mind was totally a sum of analyzing, of processing.

So again, whenever you communicate with animals and nature – whether animals living with you, the nature right on your doorstep or animals and nature further away – you know that it comes from them when you realize the quality of how the information comes in. Clear, lucid, no doubt in the way it is communicated.

Thank you Akasha & Elsa for today!

Advertisement

Akasha’s weekly blog message 8/6 2015;

Akasha

What would you like to share this week, Akasha?

That the world is the world and not the world as people see it as their world.

That the world is really so much bigger, so much larger, so much vaster than you could ever imagine and when you fail to focus in on the small things – the things and practices that really matter – that is when you fail to see the larger whole.
That is when it feels like your world is caving in, like you don´t understand anything, like the stars are falling out of the sky and not shining for you any more – just because you don’t see them.

When was the last time you looked at the stars in the awe and wonder over that they are just there? That they do their thing and that you can take part in all that from “down here” – actually because you are “in here”.

The stars in your heart won´t shine unless you recognize them as stars. Unless you recognize your part as the small and the large universe.

Actually, it is as simple as that unless you recognize nothing is gonna happen, nothing is gonna work out, nothing is gonna fix itself, nothing is gonna simply.
Recognize you do by taking a look next to you, by feeling in to and leaning in to the space, by breathing, by breath-taking.
Ay?

Now go, go recognize , go say “wow, wonders”, go see miracles, go see that all matters at the same time as nothing matters. You decide what matters and why. Then you find the beyond or open up the door for the beyond to find you.
You can´t wish yourself there. You have to do something, and it starts with choosing.

Love, light and all that ;-).

Kringlans Kalender / Andetaget, 20 december

Vargar

Elsa andades in bergsluften.

Den Vita drog in luften genom både nos och framtänder.

Meru lade sig ner och gäspade stort i en indandning.

Det var stilla, och ändå rörelse.

All rörelse som skedde var som om den skedde i stillhet. Till och med de vargar i klungan lite längre ner på vidderna, rullandes runt i en blandning av stojjande och blottade tänder, i förberedelsen på jakten, rörde sig i en synkronisitet som varken kunde eller skulle beskrivas med ord. All rörelse hade ett syfte, och själva syftet var rörelsen och varandet i sig.

“Det är det”.

Elsa hörde Den Vita’s röst i stillheten, trots att inga ljud yttrades i den luft som var vinter-kall-och-klar utanför deras kropppar.

“Det som är syftet. En andning, en rörelse, ett varande, ett syfte. I så många olika skepnader.”

Elsa hörde hur en suck tog sig ut ur hennes egen kropp. En utandandes suck som lät henne sjunka ännu djupare in i jorden och samtidigt bli så mycket starkare inifrån.

Hon tittade först mot Den Vita. Sedan mot Meru.

Meru fortsatte där Den Vita avslutat;

“Allt du ser, allt du möter, i människan, i djuret, i sten, i trä, i vatten, i eld, i mossa, i frost, i allt finns andetaget. Ande-taget. Det pratas om Julens Ande. Om in-andning. Om ut-andning. Allt är en rörelse av den ande vi alla är. Och vi har alla ett syfte, en uppgift här, i denhär anden som vi kallar livet, på denhär Jorden som andas. Men innan vi inser att vi alla är välkomna här, att vi alla and-as, kan inte klockorna ringa i örat med meddelandet om varför, hur, var och när”. Nu var de Meru’s tur att sucka tungt.

“Var tappade människan sitt syfte?” hörde Elsa sig själv fråga högt ut mot den mörka mån-belysta luften.

“När människan tog in rädslan i sina hem”, svarade Den Vita. “När människan stannade till, byggde vad hon kallar hus istället för att vörda det hem hon placerar fötterna i varje morgon när hon vaknar upp, det hem hennes fingertoppar rör vid varje gång hon känner luften i beröringen. När människan förkastade vargen ut i den skog, den vildmark hon stängde sig själv ute ifrån och därmed skilde sig ifrån det starkaste bandet till naturen hon hade. Där försvann en del av människans själ. Där tappades den bort, där bytes den ut mot rädsla”.

Den Vita stod upp på alla fyra i snön. Högtidligt , med luften fylld av både vemod och tillit i ett och samma andetag.

Meru och Den Vita


Cecilia Götherström, 20 december 2014

Akasha on Love

Akasha

Since I attended Marta Williams workshops here in The Netherlands for the second time around about a month ago I took her advice to heart to communicate with my own animals daily, and that is when you really start to notice that after some time that they open up and initiate conversations with you too more often.

Yesterday Akasha all of a sudden told me, as I was hanging out with her at her favourite place to sleep for the night at the moment, which is in the hallway snuggled up against the cold tiles of the wall, that ;

“Love is not something you do.
Love is when you hold space together, when you really are in that space together.
When you say “I love you”, you feel love but it is not inside you, it is not something that is yours or that you really feel, it just is.
It is in that space which we are holding together right now. Always. That space is always there. Everything is space, space is everywhere, so love is everywhere. When you notice space, you notice Love.”

And her name is Akasha……

Swedish / Akasha

001 (31)

I dina djupbruna ögon ser jag inte livets frågor,
jag ser livets svar.

I din starka kropp ser jag inte bångstyrighet och envishet,
jag ser fokus, kärlek, tillgivenhet, hängivenhet, passion.

En passion knuten till livets kärna,
till naturens kärna,
till varandets kärna.

Till den kärna där instinkt och vetande är ett,
där vi inte kan göra annat än älska, dela, och samtidigt följa våra hjärtan.

Där vi lever vårat liv fullt ut,
där livslusten strålar och dess låga är outtröttlig, till och med när du sover.

I ditt varande finns en frid, en ro, ett vetande, en vishet,
en vishet som är, som låter vara,
dig själv.

Du är min guide.

Du är mitt hjärta.

Du är en del av min själ.

Cecilia Gotherstrom, December 2012

Akasha

Akasha

A tribute to my dear Akasha, without whom I would not be on this journey of discovery, change and adjustment. ;

Looking into your deep brown eyes, I don’t see the questions of life,
I see the answers.

Observing your strong body, I don’t see reluctance and stubbornness,
I see focus, love, devotion, dedication and passion.

A passion tied to the core of life,
the core of nature,
the core of Being.

To the core where instinct and knowing are one and the same,
where we cannot do anything but love, share and follow our hearts.

Where we live life to the fullest,
where the spark of life glows and it’s flame is undefeatable, even when you are sleeping.

In your Being there is a peace, a union, a knowing, a wisdom.
A wisdom which just is, which allows for that to be
what already is.

You are my guide.

You are my heart.

You are my innermost core.

You are a part of my soul, my essence, my Being.

Moments of Gratitude – Movements of Grace

Every day we have moments filled with things in our lives to be grateful for.

Test it out for one day, for one afternoon or for just one hour; Set the intention to notice the moments you are grateful for. Then, as you go along say “thank you” for everyone of those moments, being as specific or none specific as you like – saying out loud or just inwards, and see how it feel s during or your hour, afternoon, day. It is literally counting the blessings we have, no matter how our life looks, as we go along.

I have tried keeping a gratitude journal as I have read and also heard from a lot of friends and collegues that it really does work. It is a beautiful thing to take that moment at the end of the day, to sit down with your pen and notebook and note down 3 things that you experienced during that day that you are grateful for. It works wonders! But for me, that gratitude journal just turned into something else that had to be done every day – another thing on the list and on the pile. One more thing staring me in the face before I went to bed that still called out needed to be completed… I am pretty sure that is not the intention of a gratitude journal (unless you actually start with your number 1 point for that day being “I am grateful that I have this gratitude journal I have to sit down and list what I am grateful for right now” )!

This morning I woke up, my whole body aching after actually having done too much physical work this week (yes, this happens to a yoga teacher as well ), knowing that I could not go attend the lesson from my collegue in Amsterdam that I had so long been looking forward to due to the fact that I simply could not pay for the train ride and I decided right there and then to not do a very long heavy practice this morning but a soft one, a loving practice for myself as my whole system was aching for it.

I had three hours planned for practice this morning and was looking forward to it.

As I was rolling my mat out, lighting my candles, getting my meditation space set up, the beautiful gift of a husky in my life called Akasha came to greet me. She sat down, licked my face and then turned around asking for a massage. As I started massaging her spine, it was like I was releasing my own knots and then I realized that she was helping me to do this. She lay down so that I could massage her hind legs and in that moment I felt my own legs getting less sore simultaneously. Even my feet had been aching when I woke up and that was slowly diminishing as I was keeping one sole of my foot touching hers and as we switched sides for the leg massage I switched foot as well. We spent a good half hour there in the hallway, and every breath we took together was full of gratitude. Her gratitude towards me, which I felt and saw in her eyes for the massage, for caring for her and Elsa (the other husky living with us), for my husband and I sharing our lives with them. My gratitude towards her for everything she was teaching me about exactly gratitude in that very moment – and out of that I felt a gratitude even deeper growing for the fact that I am a human lucky enough to experience what is like living with an animal. The deeper my gratitude got, the thinner the (imagined) boundary between me and this being right in front of me became. What she taught me this morning was that trough the gratitude we can feel in the present moment we are all beings in this together – man, mountain, animal, sea, tree…. And wow, that truly is something to be grateful for!

So with less time on my hands, and for the first time in my whole 40 year old life not caring about that fact, I went to my yoga space for my practice.

I spent a very long time with a roll under my shoulder blades, releasing those shoulders and exhaling into every place that needed release and space – this time with gratitude for what it was teaching me, instead of with recognition of what I had done “wrong” or “too much” for my body to feel that way.

Then an even longer time in meditation – and the fact that the window had to stay open due to the heat and I live on the street where all the buses run through did not even bother me. I was surrendering. Big time.

A few soft kriya’s later I was still in heaven.

And grateful for it!

Don’t hold back

OK, I have been missing Oprah since the Oprah show stopped running.
Yes, I admit – I was seriously addicted to my daily dose of watching Ms Winfrey sharing herself with the world.
If I could not watch every episode, which I rarely could, I taped them and watched when I had the time.
Some of those episodes that inspired me deeply I have still saved on my UPC box and they will stay there till it crashes.

The other day while zapping I came across “Oprah behind the Scenes” and had no time for TV watching right there and then so I taped it. The whole series of course…

Just now I had a quick snack, some berries and nuts and a cup of green tea, and threw myself on the couch to enjoy my tea before commencing with work and got to watch the last 20 minutes of the “Oprah behind the Scenes” that covered her last show.

The love, the joy, the “I-don’t-have-words-to-describe-it” that emanates from her team, the people whose lives she’s touched and from herself is more than tangible – it reaches to the very core of your soul as you’re sitting there in front of the TV.

And I realized for myself, now that she so openly shares what goes on behind the scenes as well as not just the show itself, that the only way to live your life is to not hold back.

Don’t hold back!

Do everything you do with your full passion and presence.
Realize that you are amazing; you are a gift to yourself and to everyone around you no matter what profession you have, if you’re sick or healthy, whether you are throwing a party, walking the dog or doing the dishes.
You are here to teach and to be taught.
We are all here to learn, share, teach and heal each other – and we do that just through our presence, always.
So, whatever your task is today or tomorrow or next year – don’t hold back!
See everyone as your teacher and realize that you are one as well.

Oprah got into the elevator for her last studio show saying “every step I have taken in my life has led me to this moment”. A quote we hear more often, but do we let it sink in?
Whether your moment is positive or negative right now, acknowledge that you have led yourself there and you can lead yourself to the next step however you choose.

Don’t hold back!
You are too precious a being.

The beautiful gifts of dogs, Elsa and Akasha, that we have living with us demonstrates this fully in every moment.
If Elsa is hunting she is doing it with passion, if she’s eating she’s doing it with passion, if she’s running she’s doing it with passion, and Akasha can even rest and let go with passion – with no holding back!

Nature does not hold back when spring breaks – it’s a blast of colours, sounds, smells, full on.
When winter comes there is no holding back in the retreating, resting and preserving of energy.

So, don’t hold back!
Let’s get out there – or in there, to do the dishes – with no holding back!