Elsas blog 21/10 2013

Elsa

Hi dear Elsa, what do you want to talk about, blog about, tell people about today?

About flowers, butterflies and “airy-fairy” things like that.

Because they dance, they don´t question, they just grow, they “joy”, they fulfil and dance.

Why is it so hard to get into the heads of you humans that you too are here to grow, to blossom, to fertilize, to flow in what is, to follow nature?

First you are a seed, the seed of pure potential.
And that seed did not come out of nowhere. It can from another flower, another plant.
The pure life force was shared there, from one to the other, from one to the next.

You are cared for.

A seed cannot just sprout from being a seed. You are embedded in nutritious, warm, motherly soil.
You get rained on, the roots start to grow and as your nails, your feet, your roots, your paws, your whatever-you-call-them sinks deeper into Earth – be it stone, sand, mush, soil, gravel, swamp or whatever – you open up more and more.

You poke your head through the surface and “bling” – there´s the sun!
Warming rays, heavy winds, even cold blizzards and hail storms love you, nurture you, shape you.

And what do you humans do then?

A lot of you stop there – stagnate, get stuck in what you call “the scars of the shaping”, waging a war of bitterness on the cold blizzards next to a desperate search for a forever-and-always-only-love-of-the-sun.
= Out of balance!

Open yourselves up, show your petals, receive with gratitude whatever comes in – rain, storm, sun, shower, hail, draught, soft breeze, mist, snow, daybreak or twilight.

You won’t wither and die.
That life force is in the seed even when the flower, the plant shrivels into a dry sheet.
That is the very moment when it releases it’s seeds, when the life force is expanding, is spreading!

May the force be with you!

Elsa

Advertisements

News: Beginnerscourse Animal Communication, in Dutch

Cecilia & Akasha-0184

Beginnerscursus Telepathisch communiceren met Dieren en Natuur

door Gerrie Huijts en Cecilia Götherström
9 en 10 november 2013 in Villa Vijf 33 te Vijfhuizen

Telepathie met dieren is niet het ‘lezen’ van de lichaamstaal van een dier. Het gaat om informatie die je binnenkrijgt via je zintuigen in de vorm van gedachten, beelden, gevoelens of fysieke ervaringen of gewoon door ‘weten’. Telepathie vindt plaats op een meditatief bewustzijnsniveau en is niet gebonden aan tijd, ruimte of afstand.

Als wij communiceren met dieren kunnen zij ons dingen duidelijk maken over zichzelf en hun achtergrond, over hun gezondheid, over wat hun zorgen baart en altijd hebben ze ook boodschappen en adviezen voor ons. Ze kunnen ons een spiegel voorhouden, als onze gids fungeren en ons anders tegen zaken laten aankijken. Er zullen letterlijk en figuurlijk nieuwe werelden voor je open gaan!
De cursus bestaat uit 2 dagen van 10.00 tot 17.00 uur, met veel ruimte voor individuele aandacht. Voorkennis is niet noodzakelijk. Na afloop van de cursus ben je in staat zelfstandig telepathische gesprekken te voeren met dieren en natuur! De kosten zijn

€ 195,00 per persoon voor de hele cursus. Dit is incl. 21% BTW, het cursusmapje en een heerlijke biologische en vegetarische lunch, koffie, thee en lekkers.

Neem foto’s van dieren mee, waar je mee wilt oefenen. Alle soorten dieren zijn mogelijk. Denk ook alvast na wat voor vragen je zou willen stellen. Heb je geen foto’s, dan geeft dat niet, dan doen we het zonder. Er zullen tevens een aantal honden live aanwezig zijn, die heel ervaren zijn in telepathische communicatie. Het is helaas niet mogelijk om eigen dieren mee te nemen naar de cursus.

De workshop wordt gegeven door Gerrie Huijts. Zij heeft sinds jaren een professionele praktijk voor telepathische consulten met dieren en natuur. Ook is zij celzout- en bloesemtherapeut, geeft ze Reconnective Healingen en coacht zij mensen op het gebied van hun persoonlijke en spirituele ontwikkeling. Daarnaast geeft zij regelmatig cursussen, lezingen en begeleidt zij veel oefengroepen op dit gebied door het hele land.

Zij wordt geassisteerd door Cecilia Götherström, die sinds 2011 werkt als dierentolk & Reiki master voor dieren, naast haar Yoga- en voedingspraktijk. Sinds begin 2013 volgt zij ook de “teacher training” bij Gerrie, en geeft workshops communiceren met dieren voor kinderen.
Mocht je tussendoor nog vragen hebben, laat ons dat gerust weten:

Gerrie Huijts g.huijts@chello.nl    0317-840362

Cecilia Götherström cecilia@ahimsa-satya.com   06-46157019

Tot ziens of horens!

Bubi´s wisdom

One of the first animals I communicated with as a professional Animal Communicator, and whom I had had the joy of practicing with as well with during my studies with Marta Williams, was Bubi – the wisest little cat I had ever spoken to by then.

She had such a “spot on ” message for the rest of us and it is with the permission of Bubi´s person Majda that I am grateful to be able to share Bubi´s wisdom with the world, in her own words:

“Why are people never content with the way things are, enjoying the day and the moment the way it is?”

There is so much wisdom in that question, and we can really use this question when we catch ourselves complaining, feeling grumpy, impatient and so on.
Even if the answer is that we are in such a horrible situtation that “how can we possibly be content with the way things are right now in this moment”, there is an opening there.

An opening for the next question: “What do I need to be content in this very moment?” “Is there one little thing in this very moment that I can be grateful or content about?”

Thank you Bubi for leading the way!

A Street Cat Named Bob

Bob 2Bob
Ok, I never thought I´d write about books on this blog – but hey, you should never think “never”, right!?
And why not, there are so many great books out there, plus I really feel we should be sharing the great things around us instead of just listening to the glooming news on the TV, radio and online.

So, here´s a book for everyone out there – cat lovers, animal lovers in general and anyone who just loves to read a good book.

A Street Cat Named Bob is about, and written by, James Bowen. He lets us into his life on as well as just off the streets. Something most of us would never get to read about, as who would ever have thought about pitching a book about that subject?

James says more than once that Bob saved his life, and when you read the book you realize that it was not only Bob who saved James – it was the other way around as well.

What I love most about this book is the genuine connection between animal and human, pictured in day to day life, in a much harsher day to day life than most of us are used to or could imagine – and you feel the connection, the strengthening of the bond in every word, on every page.

It is just a really, really good read and so, so genuine (yes, I know I have used that word twice now, it really is the word describing this book the strongest way – genuine, genuine, genuine). It teaches us to live with gratitude and the importance of bonding with our teachers the animals, what they can teach us and how they can guide us to change into the best people we can possibly be.

Thank you James, and thank you Bob for letting us into your lives and sharing your wisdom!